SEO là gì và SEO làm gì?
Bạn là một người mới (newbie) bước chân vào con đường làm SEO bạn đã tìm hiểu sơ khái niệm SEO trên mạng internet, và đọc rất nhiều tài liệu về SEO đúng không? Vậy bạn có muốn biết SEO là gì? Tôi cũng vậy, lúc đầu bước vào nghề tôi cũng gặp không ít… (0 comment)