Cách đăng một bài Post lên WordPress
Nếu bạn đã từng dùng word hoặc một trình soạn thảo văn nào đó trước đây thì tôi tin việc đăng một bài post lên WordPress sẽ vô cùng đơn giản với bạn. Tuy nhiên, vì mới qua một trình soạn thảo mới thì bạn cũng cần phải tìm hiểu một chút về nó chứ.… (1 comment)